Komunikacja z Plantower PMS1003, PMS3003

Kilka technicznych szczegółów komunikacji z czujnikiem zapylenia z mojej stacji pomiaru jakości powietrza. Czujnik zapylenia PMS1003 wysyła dane przez port seryjny – 32 bajty: 0-1 sygnału informującego o rozpoczęciu transmisji 0x42, 0x4d 2-3 sygnał kontrolny (nie używany) 4-5 koncentracja PM1.0 „CF=1, standard particle” 6-7 koncentracja PM2.5 „CF=1, standard particle” 8-9 koncentracja PM10 „CF=1, standard particle” […]