Program do przeszukiwania plików DXF i MMP (Mikromap)

Napisałem na szybko proste narzędzie dla geodetów. Przeszukuje wszystkie pliki *.dxf i *.mmp (Mikromap) na dysku. Jeśli znajdzie plik, który zawiera coś w określonym obszarze, podaje jego nazwę i lokalizację. Przeszukiwać można na podstawie współrzędnych (tylko w układzie 2000) podając X, Y i promień (zakres). Pisałem go może z 30 minut, więc na pewno nie […]