Pomiar zużycia prądu w Home Assistant

Jak w prosty sposób mierzyć zużycie prądu w domu, a przy okazji monitorować stan licznika.

Kupiłem urządzenie polskiej produkcji – iNode Energy Meter. Jest to mały układ niewiele większy od 5-cio złotówki, zasilany baterią CR2032. Montuje się go naprzeciw licznika prądu, a fotorezystor zlicza mrugnięcia diody LED licznika. Dane przesyłane są co 1-10 sekund (konfigurowalne) przez BLE (Bluetooth Low Energy). Można ustawić początkowy stan licznika i skonfigurować go za pomocą aplikacji na androida albo program w systemie Windows. Wg producenta bateria powinna wystarczyć nawet na rok.

Urządzenie to nie ingeruje w licznik, ale poznałem osobę, która miała przez to problemy – została nastraszona kontrolą licznika i karą finansową. Wg producenta był tylko jeden taki przypadek a urządzenie spełnia wszelkie normy. Zresztą nie generuje żadnego znaczącego pola magnetycznego. na wszelki wypadek umieściłem iNode nie bezpośrednio na liczniku, ale około 15 cm przed nim – na drzwiczkach szafki. W okolicy mam też szafkę z bezpiecznikami i sterowniki oświetlenia i nikt jakoś nigdy się nie przyczepił. A chyba żaden rozsądny specjalista nie stwierdzi, że taki układ o minimalnym poborze energii jest w stanie zakłócić pracę licznika…

Zasięg

Zasięg w najtańszej wersji urządzenia (8dB) nie jest zbyt duży. Telefon nie wykrywa go nawet przez ścianę, ale już Raspberry Pi 3 łączy się z nim  bez problemu – pomiędzy urządzeniami mam ścianę 40cm, dwie płyty gipsowo-kartonowe i 3 metry przestrzeni. Przez dwie ściany już nie daje rady. Jest jeszcze wersja droższa, z większą mocą nadawania i większą baterią.

Konfiguracja

W Raspberry Pi do uruchomienia potrzebny jest sterownik BlueZ, następnie ze strony producenta można pobrać skrypt bash (specjalnie dla wersji RPi). Skrypt ten pobiera dane i wyświetla je na ekranie, albo przesyła dalej – twórca domyślnie tylko Domoticz i jeszcze jeden system, ale prosto dodać własny, obsługujący Home Assistant. Chyba najprościej przesłać wyniki pomiaru przez HTTP POST za pomocą curl. Home Assistant sam wykryje nowy sensor i odpowiednio go nazwie. W tym celu mniej więcej w okolicach linijki zawierającej „#domoticz” wystarczy dodać:

curl -s -o /dev/null -X POST -H "Authorization: Bearer token" \
	-H "Content-Type: application/json" \
	-d '{"state": '"$CALCIM"', "attributes": {"unit_of_measurement": "kWh", "friendly_name": "Licznik prądu"}}' \
	https://adresHA.duckdns.org:port/api/states/sensor.nazwasensora

gdzie jako użytkownik wpisujemy Bearer oraz token do logowania w HA, zmieniamy adres HA i nazwę sensora. Teraz już tylko wrzucamy skrypt do crontaba.

W miejscu zmiennej $CALCIM możemy podać:

 • $CALCIM – całkowity stan licznika
 • $CALC – aktualne zużycie prądu – średnia z ostatniej minuty
 • $DECIM – całkowita ilość odczytanych impulsów

Jeszcze jedna uwaga – zmienna $CALC podaje aktualne średnie zużycie prądu w kW co jest trochę bez sensu – przecież w domu zwykle to kilkaset wat – tak że zwykle przesyłana jest liczba 1-2kW. Można to poprawić w skrypcie, kilka linijek wyżej, dodając mnożnik 1000. Zmieniamy:

CALC=`echo $DEC $CONST | awk '{ kw=($1/$2*60); printf"%0.0f\n", kw }'`
#zmianiamy na:
CALC=`echo $DEC $CONST | awk '{ kw=($1*1000/$2*60); printf"%0.0f\n", kw }'`

i już mamy wynik w watach, a to końcowy wynik w moim Home Assistant, z jeszcze nieskonfigurowanym nowym motywem Lovelace. 1560 wat, żona robi kawę 🙂

38 komentarzy to “Pomiar zużycia prądu w Home Assistant”

You can Dodaj komentarz or Trackback this post.

 1. Dawid Zdrojewski - 21 kwietnia 2020 o 19:19

  Na ile dane z takiego odczytu są bieżące?

 2. Marian - 23 stycznia 2021 o 21:06

  Bardzo dziękuję za opis! Pomógł!
  Jakie masz użycie procesora korzystając z tego skryptu?
  U mnie (HA zainstalowany w dockerze) użycie CPU core to ~60% (po wyłączeniu skryptu spada do ~5%)

 3. Kamil - 28 marca 2022 o 12:55

  Ogarniet to licznik dwukierunkowy ? – dom z instalacją PV

 4. Alexisanned - 17 sierpnia 2022 o 23:03

  And since they’re universal truths about life, they help persuade your reader to accept your message.
  Better safe than sorry is a piece of wisdom from Samuel Lover’s book, Rory O’More.
  It’s one of my favorite aphorisms because it’s simple but yet powerful.
  He once stated, It is better to be alone than in bad company.
  Sometimes, though.
  The Purpose & Function of Aphorism
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  They’re inspirational quotes.
  Do you believe that a penny saved is a penny earned.
  Examples of Aphorisms for Success
  You create them.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  Other Common Examples of Aphorisms
  The Purpose & Function of Aphorism
  From there, you can build your story around it.
  Let’s get started.

 5. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 02:35

  Examples of Aphorism in Literature
  Examples of Aphorisms for Success
  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  He once stated, It is better to be alone than in bad company.
  Sometimes, though.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  Truthfully, there aren’t huge differences between the three.
  Do you believe that a penny saved is a penny earned.
  Fall seven times, stand up eight.
  It’s become one of the most viral memes on the internet.
  Let me ask you.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  Skilled writers use aphorisms to evoke big ideas in a relatable way.
  For example.
  Curiosity killed the cat.

 6. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 02:48

  Aphorisms often use metaphors or creative imagery to express ideas.
  You get up and keep trying.
  See for yourself.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  Today, calling someone a Jack of all trades is usually a jab because it implies that their knowledge is superficial.
  And get this.
  Practice what you preach.
  If you do, you agree with George Herbert’s famous aphorism from his book, Outlandish Proverbs.
  The original dictum said, A penny spar’d is twice got, but it’s adapted over the years for modern English.
  Luke’s having a tough time, and he’s discouraged.
  Honesty is the best policy.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Why is this stuff important.
  Your stories can benefit from this method too.
  Are you in.

 7. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 04:11

  20 Aphorism Examples
  This quote originated from Thomas Howell in New Sonnets and Pretty Pamphlets.
  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  Other Common Examples of Aphorisms
  Not so much.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  That’s why aphorisms, adages, and proverbs are synonyms for each other.
  Brevity is the key.
  So what do you do.
  Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  Let me ask you.
  Yup, he was reminding Philadelphians that preventing fires is better than fighting them.
  (I say these words to make me glad),
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  How many times have you heard one of the following aphorism examples.

 8. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 05:50

  Take this proverb, for example.
  Another success aphorism comes from Chris Grosser.
  Examples of Aphorism in Film
  Have you ever felt frustrated when other people didn’t meet your expectations.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  Aphorisms can act as a guideline to help narrow the focus of your work.
  Truthfully, there aren’t huge differences between the three.
  20 Aphorism Examples
  Because let’s face it, perseverance is the key to success in life.
  George Washington is known for his wise sayings.
  Washington also said, It is better to offer no excuse than a bad one.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  Not so much.
  Give it a try!
  Aphorisms are so common that we hardly think twice about them.

 9. Urgerge - 1 września 2022 o 12:26

  Well, there are no relatives out of five Becki Buresh nodded and said, Besides, both of is generic viagra made in India safe Volkman before daily cialis online A meta-analysis of clinical trial reports for sildenafil the active ingredient in Viagra also found that it was an effective drug for improving erectile function in men with ED

 10. Urgerge - 2 września 2022 o 04:38

  6 These causes result in dysfunction of penile smooth muscle relaxation through either disrupted neuronal signaling or direct influence on smooth muscle cells buy cialis uk

 11. SleseeHig - 3 września 2022 o 17:47

  Thirdly, a more favorable disease ecology propels the economy to a higher growth path where health and income co-evolve and infectious diseases disappear priligy walgreens

 12. SleseeHig - 4 września 2022 o 11:09

  Discuss your health with your provider to ensure that you are healthy enough for sex priligy seratonin But should you

 13. Sailier - 5 września 2022 o 16:44

  Certain drug interactions can harm your heart best price cialis 20mg If you are on prescription drugs, Extra Super Tadarise is not for you

 14. Sailier - 6 września 2022 o 10:17

  best place to buy cialis online reviews Many of us are frustrated because the games industry is at a crossroads with new games appearing every week and some of these games are so promising you can t help but get excited for them

 15. bupyist - 13 września 2022 o 18:47

  tamoxifen pct Erasmo VyKNifCJDKR 6 17 2022.

 16. Excetle - 18 września 2022 o 16:46

  1 B, defined as the area between the inspiratory and expiratory branch of pressure- volume P- V loop. doxycycline buy online If you have to move them, be sure to return them to the same kennel they were in prior to cleaning.

 17. assuptgar - 8 października 2022 o 03:23

  Conclusion We established a PK PD model of tamoxifen and endoxifen to predict the tumor growth lasix dosage for water retention Section 355 j 5 B iv has two sub clauses, each of which can trigger the start of the 180 day exclusivity period; we will call subclause I, which turns on the first commercial marketing of the drug, the commercial marketing trigger, and sub clause II, which turns on a court decision finding the patent to be invalid or not infringed, the court decision trigger

 18. igniree - 13 października 2022 o 18:15

  Figure 1 shows the schema of the trial design buy cialis on line

 19. igniree - 14 października 2022 o 21:01

  tadalista vs cialis A selective eradication of human nonhereditary breast cancer cells by phenanthridine derived polyADP ribose polymerase inhibitors

 20. Bildedy - 28 października 2022 o 16:53

  Serious Use Alternative 1 butalbital will decrease the level or effect of alpelisib by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism stromectol dosage for pinworms Spectral analysis furthermore revealed nonlinear phenomena of periodically forced self sustained oscillators for which the entrainment range relates inversely to oscillator amplitude

 21. Smacype - 9 listopada 2022 o 10:19

  Relative luciferase activity was calculated as percentage of untreated controls priligy en france

 22. Ordency - 17 listopada 2022 o 05:30

  Cardiovascular benefits of estrogen replacement therapy buy clomid via mail

 23. prienda - 20 listopada 2022 o 00:24

  Mohr J, Johnson M, Cooper T, Lewis JS, Ostrosky Zeichner L stromectol for sale online

 24. gaureta - 21 listopada 2022 o 09:04

  So, yes, they will boast each other order doxycycline online Clinical trial registration Clinicaltrials

 25. gaureta - 22 listopada 2022 o 04:08

  buy doxycycline online confidential Akt regulates many cellular processes, including differentiation, proliferation and transformation by phosphorylating GSK 3 52, 53

 26. piomali - 23 listopada 2022 o 01:07

  A number of studies have evaluated probiotics for reducing anxiety, stress, and depression lasix for pulmonary edema 3 Other forms of phymatous rosacea include gnathophyma, otophyma, blepharophyma, and metophyma

 27. piomali - 23 listopada 2022 o 10:17

  commander lasix ou furosemide Central venous pressure to pulmonary capillary pressure, a marker of RV dysfunction, was significantly higher in CCMP 0

 28. JoshuaExito - 28 listopada 2022 o 07:36

  canadian pharmacy for sildenafil discount ed drugs

 29. Jeffreyvop - 29 listopada 2022 o 21:14

  https://zithromaxpills.store/# generic zithromax azithromycin

 30. ClupieX - 30 listopada 2022 o 02:14

  闲来台湾麻将 游戏像洪水猛兽般冲击了人的生活,它也越来越成为许多人真实生活的一部分。因此它和政治关联,并成为学者的研究对象,也就不足为奇。目前的游戏政治学的核心议题是自由与控制,玩家既遵循游戏规则,又可反思、突破、创新规则,进而在现实中生成介入性和变革性的政治力量。但这种以设计者为中心的游戏政治性,归根结底玩家还是被操控的棋子。玩家超出系统控制的“反玩”等,才是切实的政治行动。可是,反玩、颠覆之外呢?人要怎样面对自身和对未来发展的迷恋? 麻将-神来也麻将一款棋牌类游戏,即时真人对战,牌咖最多,凑桌最快,出门在外也能够随时胡上一把! 神来也让您与众不同──全新的商城登场!全球玩家陪你玩,玩家轻推牌面即可出牌,操作更直觉、更有临场感。游戏设有快手局,3分钟让您胡一手。当你在等人,等车,随时随地,轻松开桌打牌! https://smartiguanagames.com/community/profile/christopherbrut/ 比如妈妈出的牌是7,宝宝出的牌是10,那么妈妈手中的牌就要给宝宝,最后谁手里的牌没了,谁就输了 ԚʮÁùՅŜµÿ쵄ͦ·¨֐£¬ͦ¼ұؐ뒪ψ½«һ¸±Ƌ¿˅ƖеĴõ¡¢222º͒»¸öAȥµ⑹¾͖»ʣς48ՅņÁˣ¬Ƚûͦ¼Ҿù·֣¬ÿȋսºÊ®ÁùՅ¡£ӉӚʮÁùՅŜµÿ썦·¨֐ͦ¼҈¥µƊǒіªµģ¬Ҳ´ˍ漒Ԛ¼DžƵĊ±º½±㺜¶ࡣ2vQº숭»ùµؠ 所有玩家都点开始后,游戏开始随机发牌(依顺序发牌)。开始每人发5张牌,第一轮出牌,由手上最小的牌的人先出,可以出包含最小牌的任意牌型,出完一轮后补够5张,所谓一轮,指出尽手中的牌或者除出牌者外其余人都pass,手中无牌必须pass。 1、准备一副扑克牌,家长取扑克牌的三个数字各两张,一共六张牌打乱排成两行。 三国群将传

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.