Smart dzwonek, czyli nowe życie zwykłego, przewodowego dzwonka 230V

Wpadłem na pomysł, żeby zrobić powiadomienie, gdy ktoś dzwoni do drzwi, a mnie nie ma w domu. Dodatkowo chciałbym, żeby zewnętrzna kamera robiła zdjęcie i zapisywała je, ewentualnie przesyłał mi na telefon jeśli system nie wykryje niczyjej obecności w domu.

Mam zwykły przewodowy dzwonek na 230V, ale nie chciałbym przerabiać ani dzwonka, ani przycisku przy drzwiach. Mam za to dostęp do kabli w szafce z bezpiecznikami. Przyszło mi do głowy, że mógłbym wykrywać kiedy w kablu płynie prąd – są takie moduły wykrywania napięcia. Ktoś jednak doradził mi, że przecież mogę zautomatyzować sam dzwonek. Że też wcześniej na to nie wpadłem! Najprostsza i dająca najwięcej możliwości opcja.

Od razu wziąłem Sonoff basic, który ostatnio służył mi do sterowania oświetleniem choinki (w końcu mogłem powiedzieć: „OK Google, włącz choinkę”). Napisałem krótki program do sterowania dzwonkiem. No dobrze, może trochę przekombinowałem, ale jak już ma być „inteligentny dzwonek” to niech ma kilka funkcji:

 1. Dzwonek ma dzwonić. Tak, pomimo całej tej elektroniki i sterowania przez internet powinien dzwonić, gdy ktoś tradycyjnie naciska przycisk przy drzwiach 😎
 2. Gdy ktoś naciska przycisk zbyt krótko, powinien dzwonić minimalnie przez określony czas (np. 1 sekunda). Czasem ktoś naciskał przycisk zbyt krótko, żeby ktokolwiek w domu to usłyszał.
 3. Gdy ktoś już zadzwoni, powinien przesłać wiadomość mqtt, dzięki czemu mogę ustawić jakąś automatykę w Home Assistant. Nie przy każdym dzwonku, bo przecież jedna osoba może zadzwonić kilka razy.
 4. Alarm – dodatkowo wymyśliłem sobie, że mogę wysłać zdalnie polecenie przez mqtt, żeby dzwonek zadzwonił. To może wydać się zbędne, ale mam pewne zastosowanie. Zdarza się, że wyjeżdżamy gdzieś, a w domu zostaje moja mama i nie mogę się z nią skontaktować (wyciszony lub rozładowany telefon) – wtedy umówiony znak, na przykład 10 krótkich dzwonków i już wie, że próbuję się z nią skontaktować. Teoretycznie można by to użyć jako alarm – na przykład połączony z czujnikiem dymu.
 5. Aktualizacja OTA, tak na wszelki wypadek, gdybym chciał zmienić parametry.
 6. Zapewnienie, żeby połączenie z wifi czy z brokerem mqtt odbywało się w sposób niezakłócający pracy dzwonka (żadnych delayów, wszystko w tle). Brak sieci != brak dzwonka.

Do Sonoffa wystarczyło przylutować kabelki RX, TX, 3V, GND oraz GPIO14. Łatwiej byłoby z Shelly, które ma wyprowadzone na zewnątrz piny, ale Sonoff był pod ręką.

Przycisk przy drzwiach podłączyłem do GPIO14 (na wszelki wypadek dałem rezystor podciągający, bo dzwonek jest podłączony grubymi przewodami przewidzianymi na 230V), a z drugiej strony GND. Istniejący przycisk Sonoffa (GPIO0)  wykorzystałem jako kontrolny dzwonek (krótkie przyciśnięcie) i reset (przyciśnięty powyżej sekundy). Wbudowana dioda (GPIO13) ma się świecić, gdy ktoś dzwoni. I to wszystko. Wbudowany relay jest na GPIO12.

Komunikaty mqtt:

 • dzwonek/dzwoni – wysyłany przez dzwonek gdy ktoś dzwoni do drzwi, nie częściej niż co 60s.
 • dzwonek/OTA – wysyłany do dzwonka, zawartość payload to nowe firmware.
 • dzwonek/alarm – wysyłam do dzwonka komunikat w formacie „ilosc_dzwonków,długość_dzwonka,długość_przerwy” np. „10,500,500”

Kod źródłowy programu:

// obsługa dzwonka 230V
// (c) Wojciech Mamak
// uaktualnienie OTA:
// mosquitto_pub -t 'dzwonek/OTA' -r -f /home/pi/dzwonek.ino.bin

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Bounce2.h>
#include <PubSubClient.h>


#define PIN_RELAY 12 // pin przekaźnika
#define PIN_LED 13 //pin wbudowanej diody
#define PIN_RING 14 // pin przycisku dzwonka
#define PIN_BUTTON 0 // wbudowany przycisk
#define MIN_RING_TIME 750 // mimalny czas dzwonienia
#define MQTT_DELAY 60000 // czas pomiędzy dzwonkami oddzielający kolejne wiadomości MQTT


#define AP_SSID "ssid sieci" // dane sieci WiFi
#define AP_PASSWORD "hasło"
#define mqtt_server "192.168.xx.xx" // IP brokera mqtt
#define mqtt_pass "hasło mqtt"

WiFiEventHandler gotIpEventHandler, disconnectedEventHandler;

unsigned long mainTimer;
unsigned long ringTimer;
unsigned long prevRingTime;
unsigned long lastReconnect;
unsigned long buttonTimer;
bool isRinging;
bool shouldRing;
Bounce ringButtonPressed = Bounce();
Bounce controlButtonPressed = Bounce();
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient, mqtt_server);

void setup() {
 //Serial.begin(115200);
 //Serial.setDebugOutput(true);
 mainTimer = millis();
 prevRingTime = millis();
 ringButtonPressed.attach(PIN_RING);
 ringButtonPressed.interval(50);
 controlButtonPressed.attach(PIN_BUTTON);
 controlButtonPressed.interval(50);

 pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_LED, LOW);
 pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
 pinMode(PIN_RING, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
 isRinging = false;
 shouldRing = false;
 lastReconnect = 0;

 gotIpEventHandler = WiFi.onStationModeGotIP([](const WiFiEventStationModeGotIP & event)
 {
  //Serial.print("Polaczono");
  //Serial.println(WiFi.localIP());
 });
 disconnectedEventHandler = WiFi.onStationModeDisconnected([](const WiFiEventStationModeDisconnected & event)
 {
  //Serial.println("Rozlaczono");
 });

 //Serial.printf("Laczenie");

 WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASSWORD);
 /* while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(100);
  Serial.print(".");
  }*/

}

bool reconnectMQTT() {
 {
  client.connect(MQTT::Connect("arduinoClient").set_auth("mqtt", mqtt_pass));
  client.set_callback(callback);
  client.subscribe("dzwonek/alarm");
  client.subscribe("dzwonek/OTA");
 }

 return client.connected();
}

void callback(const MQTT::Publish& pub) {

 uint32_t size = pub.payload_len();
 if (size == 0)
  return;

 if (pub.topic() == "dzwonek/alarm") //
 {
  ringOn(pub.payload_string());
 }
 else if (pub.topic() == "dzwonek/OTA")
 {
  if (ESP.updateSketch(*pub.payload_stream(), size, true, false)) // aktualizacja OTA
  {
   client.publish(MQTT::Publish(pub.topic(), "").set_retain());
   client.disconnect();
   ESP.restart();
  }
 }
}

void sendMQTT(String message) {


 if (client.connected()) {
  {
   client.loop();
   client.publish("dzwonek/dzwoni", message);
  }

 }
}

void ringOn()
{
 isRinging = true;
 ringTimer = millis();
 digitalWrite(PIN_LED, LOW);
 digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
}

void ringOn(String str)
{
 int i1, i2, i3;
 int ringCount, ringTime, delayTime;
 String ringCountStr;
 String ringTimeStr;
 String delayTimeStr;

 i1 = str.indexOf(',');
 ringCountStr = str.substring(0, i1);
 i2 = str.indexOf(',', i1 + 1 );
 ringTimeStr = str.substring(i1 + 1, i2);
 delayTimeStr = str.substring(i2 + 1);

 ringCount = ringCountStr.toInt();
 ringTime = ringTimeStr.toInt();
 delayTime = delayTimeStr.toInt();

 if ( ringCount > 0)
  for (int i = 0; i < ringCount; i++)
  {
   digitalWrite(PIN_LED, LOW);
   digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
   delay(ringTime);
   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
   digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
   delay(delayTime);
  }
}

void ringOff()
{
 isRinging = false;
 prevRingTime = millis();
 digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
 digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
 sendMQTT("off");
}


void loop() {

 if (!client.connected()) {
  if (millis() - lastReconnect > 15000)
  {
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    if (reconnectMQTT()) {
     lastReconnect = 0;
    };

   }
   lastReconnect = millis();
  }
 }
 else {
  client.loop();
 }


 controlButtonPressed.update();

 if (controlButtonPressed.fell()) // naciśnięto wbudowany przycisk
 {
  buttonTimer = millis();
 }

 if (controlButtonPressed.rose()) // puszczono wbudowany przycisk
 {
  if (millis() - buttonTimer > 1000) // przytrzymanie przycisku powyżej 1s resetuje urządzenie
  {
   client.disconnect();
   ESP.restart();
  }
  else
  {
   sendMQTT("on");
   digitalWrite(PIN_LED, LOW);// krótkie przytrzymanie do przetestowania dzwonka
   digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
   delay(1000);
   digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
   digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
   sendMQTT("off");
  }
 }

 ringButtonPressed.update();

 if (ringButtonPressed.fell()) // nacięsnięto przycisk dzwonka
 {
  shouldRing = true;
  ringOn();
  if (millis() - prevRingTime > MQTT_DELAY)
  {
   sendMQTT("on"); //wysłanie wiadomości mqtt, jeśli od poprzedniego dzwonka minęło odpowiednio dużo czasu
  }
 }

 if (ringButtonPressed.rose()) // przycisk dzwonka puszczony
 {
  shouldRing = false;
 }

 if (millis() - ringTimer > MIN_RING_TIME && isRinging && !shouldRing)
 {
  ringOff();
 }

}

W programie korzystam dodatkowo z biblioteki pubsubclient http://imroy.github.io/pubsubclient. Jest to fork znanej biblioteki, której oryginalnie autorem jest Nicholas O’Leary, moim zdaniem łatwiejsza w użyciu i jest wbudowana aktualizacja OTA przez mqtt. Trochę inne API, wiadomości wysyła się bezpośrednio jako String, a w oryginale const char[] i trzeba robić konwersję. Niestety w innym projekcie ten OTA sprawiał mi problemu z inną wersją płytki, ale w ostatnich dniach ktoś zaczął pracować nad OTA do tej „oryginalnej” wersji biblioteki.

Na koniec prosta automatyka w Home Assistant (automations.yaml):

- alias: Dzwoni dzwonek 
 trigger:
  platform: mqtt
  topic: dzwonek/dzwoni
  payload: 'on'
 action: 
  - service: shell_command.dzwonek_dzwoni

i uruchomienie skryptu, który robi zdjęcie i przesyła maila lub powiadomienie push jeśli nie ma nie w domu.

9 041 komentarzy to “Smart dzwonek, czyli nowe życie zwykłego, przewodowego dzwonka 230V”

You can Dodaj komentarz or Trackback this post.

 1. Евгений - 16 lutego 2022 o 02:50

  Именно ваши тексты лучшие.

 2. Alexisanned - 17 sierpnia 2022 o 23:51

  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  Another aphorism that’s adapted is, Don’t count your chickens before they hatch.
  Luke’s having a tough time, and he’s discouraged.
  Sandys said, Honestie the best policie, which in modern English is…
  Interestingly enough, this saying was initially intended as a compliment.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  So my advice.
  Too many times to count, right.
  But, the aphorism is short and sweet.
  The original dictum said, A penny spar’d is twice got, but it’s adapted over the years for modern English.
  Luke’s having a tough time, and he’s discouraged.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.

 3. Alexisanned - 17 sierpnia 2022 o 23:55

  See the difference.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
  Take a look.
  Washington’s message was that it’s wiser to be upfront and deal with the consequences.
  One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
  They’re easy to remember and pass down through generations because they’re concise.
  You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
  Now here’s the big question.
  Your wish is my command.
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  The idea is simple.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  Finally, All things come to those who wait is a good aphorism we’re all familiar with.
  As they say, Nothing ventured, nothing gained.
  They’re inspirational quotes.

 4. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 00:09

  Now compare that proverb to this famous aphorism.
  You get up and keep trying.
  If you can do something, then you need to do it for the good of others.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  (I say these words to make me glad),
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  What is an Aphorism.
  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
  It’s one of my favorite aphorisms because it’s simple but yet powerful.
  He once stated, It is better to be alone than in bad company.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  The Purpose & Function of Aphorism
  So my advice.
  Today, I’ll define aphorism and show you how these handy little sayings make your writing more memorable.

 5. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 00:12

  If you do, you agree with George Herbert’s famous aphorism from his book, Outlandish Proverbs.
  What does it mean.
  It’s one of the most recognized aphoristic statements today.
  He once stated, It is better to be alone than in bad company.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Today, calling someone a Jack of all trades is usually a jab because it implies that their knowledge is superficial.
  And then.
  They’re in social media captions all over the web.
  See the difference.
  Fall seven times, stand up eight.
  Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  People often use this quote when discussing health, but Franklin was talking about fire safety.
  It originated from Lady Mary Montgomerie Currie’s poem Tout vient a qui sait attendre.
  Not only that, but you can use aphorisms in your writing to summarize your central theme.
  The term aphorism originates from late Latin aphorismus and Greek aphorismos.

 6. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 01:35

  Your wish is my command.
  Nanakorobi yaoki.
  Luke’s having a tough time, and he’s discouraged.
  This aphorism is short and sweet, but it teaches us a valuable truth.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  Today, calling someone a Jack of all trades is usually a jab because it implies that their knowledge is superficial.
  From there, you can build your story around it.
  Too many times to count, right.
  Guy standing at a bookshelf
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  Check it out.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Now you might be asking.
  Give it a try!
  Let’s get started.

 7. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 02:44

  Now compare that proverb to this famous aphorism.
  Examples of Aphorisms for Success
  The idea is simple.
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  Sometimes, though.
  It originated from Lady Mary Montgomerie Currie’s poem Tout vient a qui sait attendre.
  You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
  Let’s get started.
  See the difference.
  Examples of Aphorisms for Success
  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  Other Common Examples of Aphorisms
  Let’s talk about that.
  And get this.
  That’s why aphorisms, adages, and proverbs are synonyms for each other.

 8. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 03:38

  It’s a great saying, but it’s not something you’d necessarily repeat over the dinner table.
  Speaking of being safe, that’s another aphorism example that you’ve probably heard before.
  Check it out.
  Yup, you guessed it.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Aphorisms state universal truths about life that encourage reflection.
  For example.
  They’re inspirational quotes.
  Proverbs, on the other hand, can be much longer than aphorisms and adages.
  You get up and keep trying.
  George Washington is known for his wise sayings.
  Life is too short to surround yourself with toxic people.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.

 9. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 03:57

  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.
  Luke’s having a tough time, and he’s discouraged.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  Aphorisms state universal truths about life that encourage reflection.
  For example.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.
  Now compare that proverb to this famous aphorism.
  Because let’s face it, perseverance is the key to success in life.
  The part in Star Wars where Yoda says, There is do, or do not.
  Napoleon Bonaparte could relate.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  Now you might be asking.
  So my advice.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.

 10. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 04:23

  We see this in literature all the time.
  You get up and keep trying.
  Examples of Aphorism in Film
  This is especially true if the excuse is a lie.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  Not so much.
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  Aphorisms are so common that we hardly think twice about them.
  See the difference.
  It originally read, Count not they chickens that unhatched be…
  Take a look.
  Washington also said, It is better to offer no excuse than a bad one.
  Yup, he was reminding Philadelphians that preventing fires is better than fighting them.
  It originated from Lady Mary Montgomerie Currie’s poem Tout vient a qui sait attendre.
  It’s time.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.

 11. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 04:56

  Take this proverb, for example.
  This quote originated from Thomas Howell in New Sonnets and Pretty Pamphlets.
  If you can do something, then you need to do it for the good of others.
  Have you ever felt frustrated when other people didn’t meet your expectations.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  Not so much.
  Aphoristic statements also appear in everyday life, such as daily speeches made by politicians and leaders.
  Are you in.
  Now compare that proverb to this famous aphorism.
  Examples of Aphorisms for Success
  Take a look.
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  Not good.
  Build a storyline around that saying.
  They’re inspirational quotes.

 12. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 05:50

  See the difference.
  Better safe than sorry is a piece of wisdom from Samuel Lover’s book, Rory O’More.
  Check it out.
  Honesty is the best policy.
  That’s not what you expected, was it.
  The Purpose & Function of Aphorism
  As they say, Nothing ventured, nothing gained.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.
  Take this proverb, for example.
  What does it mean.
  George Washington is known for his wise sayings.
  This is especially true if the excuse is a lie.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  This quote came from Wales, first appearing in an 1866 publication.
  From there, you can build your story around it.
  Aphorisms are so common that we hardly think twice about them.

 13. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 05:54

  Guy standing at a bookshelf
  This famous motto highlights the truism that life is full of ups and downs.
  He knows that Luke should either decide that he can do it or decide to quit.
  We’ve all probably had to learn that the hard way.
  Shifting gears a little, let’s talk about one of the world’s greatest aphorists – Benjamin Franklin.
  But these days.
  Ready to Use These Aphorism Examples In Your Writing.
  But not today.
  Brevity is the key.
  It originally read, Count not they chickens that unhatched be…
  Examples of Aphorism in Politics
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  The origins of this saying are open for debate, but it’s primarily attributed to Abraham Lincoln.
  It originated from Lady Mary Montgomerie Currie’s poem Tout vient a qui sait attendre.
  Not only that, but you can use aphorisms in your writing to summarize your central theme.
  They’re inspirational quotes.

 14. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 05:59

  See the difference.
  Another aphorism that’s adapted is, Don’t count your chickens before they hatch.
  Thomas Jefferson also mirrored this general idea when he said, I find that the harder I work, the more luck I seem to have.
  Napoleon Bonaparte could relate.
  Oftentimes, it makes sense to delegate tasks.
  Not so much.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  But one key difference is that for a phrase to be truly aphoristic, it needs to be a short statement.
  Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
  Another success aphorism comes from Chris Grosser.
  He played the villain in the movie that famously stated.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  Want a few more.
  But these days.
  But there’s no certain magic to sprinkling aphorisms into your writing.
  Now here’s the big question.

 15. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 06:05

  See the difference.
  Speaking of being safe, that’s another aphorism example that you’ve probably heard before.
  Michael Corleone from The Godfather II disagreed with that.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  Yup, he was reminding Philadelphians that preventing fires is better than fighting them.
  But these days.
  It’s time.
  They’re written in countless books and passed down as folk wisdom.
  If you do, you agree with George Herbert’s famous aphorism from his book, Outlandish Proverbs.
  Fall seven times, stand up eight.
  Opportunities don’t happen.
  Honesty is the best policy.
  The complete quote was, A Jack of all trades and master of none, but oftentimes better than a master of one.
  This quote came from Wales, first appearing in an 1866 publication.
  Then use it as a guideline to stay focused on your general theme.
  How many times have you heard one of the following aphorism examples.

 16. Alexisanned - 18 sierpnia 2022 o 06:06

  It’s a great saying, but it’s not something you’d necessarily repeat over the dinner table.
  What does it mean.
  Take a look.
  Picture of Benjamin Franklin and a caption that says „Aphorist Extraordinaire”
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
  Their direct, witty approach is what makes these self-evident truths powerful.
  What is an Aphorism.
  Your wish is my command.
  It reminds us to take precautionary measures, so we don’t end up with bad results.
  If you can do something, then you need to do it for the good of others.
  Like George Washington, Sandys believed that telling the truth is always the way to go.
  It’s easier to do it yourself rather than try to explain it to someone else.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  And get this.
  But not today.

 17. Kascilk - 22 sierpnia 2022 o 07:02

  Amoxicillin Sunlight stromectol tab 3 mg cialis paypal

 18. Esoriense - 27 sierpnia 2022 o 14:18

  order stromectol online Order Viagra Pills

 19. buinddile - 31 sierpnia 2022 o 17:57

  Taking in a pill of Tadalista is quite simple enough generic cialis 5mg

 20. buinddile - 31 sierpnia 2022 o 23:26

  Seek medical attention right away if any of these severe side effects occur cialis with dapoxetine

 21. Ideafedit - 1 września 2022 o 15:11

  Numerous illegitimate medications for erectile dysfunction available online may be harmful to your body cialis from usa pharmacy

 22. ShoumpSus - 2 września 2022 o 21:06

  where to buy priligy in usa There are numerous websites offering Cialis for sale without a prescription

 23. ShoumpSus - 3 września 2022 o 03:15

  He adds that the advantage of FDA being involved is that states have difficulty enforcing their laws across state boundaries priligy 60 mg So next time im going to try only taking 1 twenty mg tablet and see how long it last

 24. GonEncunc - 3 września 2022 o 20:33

  9,12 Tadalafil was approved for the treatment of PAH at 40 mg d, which is double the highest on-demand dosage i buy priligy pakistan Increase to 40 mg once daily based upon individual tolerability see Drug Interactions 7

 25. SleseeHig - 4 września 2022 o 05:04

  priligy tablets tadalafil increases effects of minoxidil by pharmacodynamic synergism

 26. embarty - 4 września 2022 o 19:39

  It was gradually recognized by the world after a period of time after it was opened for download, and gradually revealed its sharp minions tadalista vs cialis I usually take mine ate at night and know during the night that it has kicked in – my wife has told me she knows it has too and her excitement begins too

 27. embarty - 5 września 2022 o 01:21

  It also depends on the place If it is a place with a large area and few people, it is better, but centurion Cialis a little troublesome in a densely populated place Clora Fetzer said, Building houses here in Kunlun is much more sloppy than Shuchuan There is generally no problem where to buy cialis online forum

 28. Heitmen - 6 września 2022 o 21:55

  cialis no prescription Data were analyzed from patients treated with placebo, tadalafil 10 mg low dose , and 20 mg high dose for the PRN studies and placebo, tadalafil 2

 29. heakshecY - 7 września 2022 o 21:58

  The forest plots showed the SD 0 buy cialis 5mg online I ll ask again what more could you want

 30. prayery - 8 września 2022 o 12:26

  buy cialis daily online They must attend a school that was closed or had reduced attendance due to COVID-19 for 5 consecutive days

 31. Wrolverer - 9 września 2022 o 19:33

  4 and on my first cycle by burkey0906. ovulating with clomid I started a thread called cd12-anyone with me.

 32. Wrolverer - 10 września 2022 o 01:20

  Analysis and reporting of factorial trials a systematic review. how long does it take for clomid to increase testosterone

 33. engarpdep - 10 września 2022 o 20:12

  He is very easy to talk to. most reliable site to buy clomid will try dropping the clomid and running the pct you said.

 34. boopindub - 13 września 2022 o 03:33

  tamoxifen belly The worst thing is I don t know if it s my period.

 35. Arrowmene - 13 września 2022 o 23:43

  Illegal use of anabolic steroids, for example in athletes and body builders, can cause hypogonadism and low testosterone levels. nolvadex without prescription

 36. bupyist - 14 września 2022 o 05:42

  nolvadex pct dose ОІ-hCG was repeated on December 6, 2007, and was 11342 mIU ml; TVS documented a GS of 10.

 37. Excetle - 18 września 2022 o 10:07

  Regulation of autophagy by cytosolic acetyl- coenzyme A. dose of doxycycline Resources for Health Professionals.

 38. Fligagham - 6 października 2022 o 21:04

  Other things to keep in mind while on PCT include taking a high quality multivitamin mineral supplement, getting plenty of rest, and consuming plenty of water bumex vs lasix How did I, a dermatologist, keep my nose from becoming irritated during chemotherapy

 39. Fligagham - 7 października 2022 o 06:14

  show 8 more Substituents 1, 4 dichlorobenzene 2 halobenzoic acid or derivatives 3 halobenzoic acid or derivatives Alkylborane Alpha amino acid amide Alpha amino acid or derivatives Aromatic homomonocyclic compound Aryl chloride Aryl halide Benzoyl Boronic acid Boronic acid derivative Carbonyl group Carboxamide group Carboxylic acid derivative Chlorobenzene Halobenzene Halobenzoic acid or derivatives Hippuric acid or derivatives Hydrocarbon derivative Monoalkylborane N acyl alpha amino acid or derivatives N substituted alpha amino acid Organic metalloid salt Organic nitrogen compound Organic oxide Organic oxygen compound Organic salt Organoboron compound Organochloride Organohalogen compound Organonitrogen compound Organooxygen compound Organopnictogen compound Secondary carboxylic acid amide Vinylogous halide what is lasix medicine

 40. Easewly - 8 października 2022 o 05:32

  cialis mestinon dose for orthostatic hypotension CIMB Corporate Finance Australia Limited is advisingWarrnambool and Kidder Williams Limited is advising Bega how long does lasix take to reduce edema

 41. Inarmdymn - 12 października 2022 o 11:19

  online cialis With a positive attitude and a smile on my face, I will continue to support others in this fight and inspire them to Live the life they have always imagined

 42. Inarmdymn - 12 października 2022 o 20:30

  Of note is the finding that the metabolic ratio NDtam tamNox was highly significantly related to the predicted activity of CYP2C19 buy cialis online us Dokoupilova, E, Engelke, K, Finkelstein, J, S

 43. unreash - 13 października 2022 o 21:23

  Together, we provided the first evidence in fish that Igfbps inhibit oocyte maturation of zebrafish buying cialis online

 44. igniree - 14 października 2022 o 10:57

  cialis generic Eighty eight digits in 82 patients were followed for an average of 21

 45. Assupiesk - 16 października 2022 o 15:41

  Using Novaldex in a Cutting Cycle cialis super active Based upon the in vitro and in vivo biological data profile of the AOAA prodrugs, compounds are selected for in vitro and in vivo pharmacokinetic studies

 46. aronund - 18 października 2022 o 23:14

  lasix over the counter cvs medroxyprogesterone adalat 10 mg sublinguale It is now nearly six years since the economic collapse

 47. Bildedy - 25 października 2022 o 07:07

  LeeKT, KimS, JeonBJ, et al buying ivermectin PMID 24584939 Free PMC article

 48. unreash - 26 października 2022 o 16:49

  Dual attribute continuous monitoring of cell proliferation cytotoxicity buying cialis online safely

 49. Bildedy - 28 października 2022 o 12:18

  This study enrolled 29 women; however, six discontinued because of duloxetine toxicity with the majority experiencing the side effects within a few days stromectol 3mg tablets 4 Another series of studies used a naphthalene sulfonamide to bind to the pY705 in STAT3 signal transducer and activator of transcription 3

 50. epherse - 6 listopada 2022 o 01:41

  Not an exact quote long term side effects of tamoxifen Three small studies of MRI in high risk women found that its sensitivity to detect breast cancer ranged from 75 to 100, specificity ranged from 78 to 89, and positive predictive value ranged from 3 to 33, although the applicability of these studies to women in the general screening population is limited because of the highly selected population in these studies 17, 18

 51. Smacype - 7 listopada 2022 o 05:17

  Here is the some steps to help you to save money on Tamoxifen Teva purchase hoe can i buy priligy in usa

 52. Smacype - 7 listopada 2022 o 16:15

  priligy equivalent Median disease free and overall survival for all patients was 26 and 52 months, respectively

 53. epherse - 9 listopada 2022 o 00:23

  liquid nolvadex losartan alprostadil 250 microgram urethral sticks His real name was Enrico Ponzo, and he was wanted on numerous federal charges in a racketeering indictment, including the 1989 attempted murder of Francis Cadillac Frank Salemme, who went on to become the boss of the Patriarca crime family

 54. epherse - 9 listopada 2022 o 17:49

  Another 37 women underwent elective prophylactic oophorectomy, following genetic counseling and testing how much nolvadex for pct

 55. epherse - 12 listopada 2022 o 08:12

  Monitor Closely 1 nafcillin will decrease the level or effect of efavirenz by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism tamoxifen uterine cancer Additionally, Fisher s exact tests were used to compare clinicopathologic characteristics between the positive and negative HIF 1О± groups

 56. piomali - 13 listopada 2022 o 14:20

  Resource Appropriate Technologies best way to take lasix Editorial 1988 Second primary breast cancer

 57. Ordency - 14 listopada 2022 o 09:44

  clomid prescription overnight You might want to see if there is another option that would have less side effects

 58. prienda - 15 listopada 2022 o 13:16

  But many private analysts say Treasury willlikely not run out of options until some time in October orearly November where to get stromectol

 59. Ordency - 16 listopada 2022 o 15:54

  It seems clear from available experimental data that some non steroidal anti inflammatory drugs NSAIDs are more likely to succeed than others and may be both safer and cheaper clomid 50mg

 60. prienda - 17 listopada 2022 o 12:49

  stromectol rosacea Now I am having mad testicular pain

 61. Ordency - 19 listopada 2022 o 08:41

  s new economic policy clomiphene 60 pills 25 mg no script usa PMID 16101186 Clinical Trial

 62. gaureta - 19 listopada 2022 o 12:12

  We now have computational power to do this doxycycline

 63. Ordency - 19 listopada 2022 o 15:34

  Many of guarana s effects are thought to be due to its high caffeine content clomid dose for twins The reading was the highest since the week ending April 30, 2010

 64. gaureta - 21 listopada 2022 o 12:47

  Gazy I, Zeevi DA, Renbaum P, Zeligson S, Eini L, Bashari D penicillin doxycycline

 65. gaureta - 21 listopada 2022 o 14:02

  Mariah fozmTlkfBunJC 6 16 2022 sun exposure on doxycycline We report a case of tamoxifen retinopathy with persistent retinal deposits several years after discontinuation of the medication with corresponding hyperreflective foci on high density SD OCT scanning

 66. piomali - 21 listopada 2022 o 22:33

  Taken together, these results suggest that loss of the myofibroblast phenotype is associated with infarct scar maturation, such that the differentiated state of these cells with О±SMA expression persists as a likely attempt to maintain ventricular wall integrity until the collagen is fully supportive lasix horse racing

 67. piomali - 22 listopada 2022 o 21:24

  66 Ојm Ding, Tsao, et al lasix sodium Have you heard of the Geminids

 68. prienda - 23 listopada 2022 o 17:05

  2002, 8 1323 1327 purchase stromectol online I really liked the paddling and I found I was a very poor paddler but that didn t really bother me because I always want to try and learn new things

 69. Jfmyds - 28 listopada 2022 o 03:30

  order levaquin 500mg for sale levofloxacin pill

 70. JoshuaExito - 28 listopada 2022 o 10:18

  pharmacy ed pills

 71. ClupieX - 29 listopada 2022 o 03:35

  一个马来西亚职业赌徒的故事 主页 老虎机观念10 : 使用假代币现今的硬币辨识系统已经做到相当高度的複杂,别再考虑用这种方式投机取巧了。反而在投入错误代币时,很可能会触发老虎机的系统警告,进而提醒附近的管理员前来关心你。 主页 主页 老虎机观念10 : 使用假代币现今的硬币辨识系统已经做到相当高度的複杂,别再考虑用这种方式投机取巧了。反而在投入错误代币时,很可能会触发老虎机的系统警告,进而提醒附近的管理员前来关心你。 老虎机观念10 : 使用假代币现今的硬币辨识系统已经做到相当高度的複杂,别再考虑用这种方式投机取巧了。反而在投入错误代币时,很可能会触发老虎机的系统警告,进而提醒附近的管理员前来关心你。 https://elearning.imagomindful.com/community/profile/ettakiefer34425/ 有时,会向闲或庄发附加牌。这些纷繁复杂的琐碎规则为这个游戏增添了不少神秘色彩,因此百家乐看似复杂,实则容易。  一旦向右转后,就形成了一个叫「长龙」的局面。如图二中的第十二列就出现了一条长龙。大多数百家乐玩家认为,一旦      许多玩家会把百家乐的牌局发展记录下来,这种透过记录庄闲胜负次数或其它变量,企图掌握赌局规律的行为叫做「写路」,一般赌场也会给玩家一张路纸,方便他们用自己的方法记录牌局发展。玩家中较常见的路有珠盘路、大路、大眼仔路、小路等。 在玩家和庄家的手都完成之后,将它们进行比较。获胜者是一手高手。玩家可以通过多种方式获胜。如果玩家预测出庄家的手并获胜,则该玩家将根据其最初的赌注赢得均匀的彩金。在这种情况下,房屋保留百分之五。如果在玩家手上下注,则同样适用。但是,不收取任何房屋佣金。如果玩家在平局结果上下注并且获胜,则他 她的下注将获得8比1的赔付。

 72. CurtisAdext - 30 listopada 2022 o 14:22

  ivermectin 4000 mcg stromectol xr

 73. Jeffreyvop - 1 grudnia 2022 o 16:13

  https://zithromaxpills.store/# zithromax capsules price

 74. CurtisAdext - 2 grudnia 2022 o 07:10

  ivermectin stromectol price us

 75. Mhlotd - 2 grudnia 2022 o 11:28

  buy dutasteride pills oral celecoxib 200mg ondansetron generic

 76. Fujojn - 2 grudnia 2022 o 11:50

  purchase avodart sale order avodart online buy zofran generic

 77. Rawpxw - 2 grudnia 2022 o 18:32

  purchase avodart pill buy avodart 0.5mg pill buy zofran 4mg generic

 78. Fvrmvv - 3 grudnia 2022 o 19:11

  spironolactone 100mg cost cheap valacyclovir 1000mg generic diflucan 200mg

 79. Mstyzm - 3 grudnia 2022 o 19:33

  aldactone 25mg generic diflucan 200mg brand cheap diflucan 200mg

 80. Antoniofence - 3 grudnia 2022 o 22:02

  https://sildenafil100mg.store/# sildenafil citrate tablets 100mg

 81. Fuwzct - 4 grudnia 2022 o 02:10

  order spironolactone 25mg online cheap order diflucan online buy diflucan 200mg generic

 82. Fqhumw - 5 grudnia 2022 o 02:31

  ampicillin 250mg without prescription buy generic bactrim order erythromycin 500mg generic

 83. Ckzsst - 5 grudnia 2022 o 02:53

  ampicillin 250mg ca cephalexin cheap order generic erythromycin

 84. Pgubeq - 5 grudnia 2022 o 09:29

  cost ampicillin 250mg ampicillin 500mg pill order erythromycin sale

 85. RonaldKaL - 5 grudnia 2022 o 15:07

  blackweb official website dark website

 86. Antoniofence - 5 grudnia 2022 o 16:57

  https://sildenafil100mg.store/# buy 90 sildenafil 100mg price

 87. Franktof - 6 grudnia 2022 o 09:51

  blackweb official website free dark web

 88. Pnnexl - 6 grudnia 2022 o 09:53

  order fildena online cheap generic methocarbamol 500mg methocarbamol 500mg drug

 89. Jonmut - 6 grudnia 2022 o 10:14

  oral sildenafil 100mg fildena 50mg over the counter buy robaxin without prescription

 90. Pzflzq - 6 grudnia 2022 o 16:50

  sildenafil 50mg generic nolvadex cost buy methocarbamol pills

 91. Davidtus - 6 grudnia 2022 o 21:31

  blackweb official website darknet links

 92. Antoniofence - 7 grudnia 2022 o 05:33

  https://datingsiteonline.site/# free dating online chat

 93. Wgtxik - 7 grudnia 2022 o 17:22

  generic suhagra sildenafil online buy estrace 1mg generic

 94. Sihoyw - 7 grudnia 2022 o 17:45

  buy sildenafil buy sildenafil 100mg online purchase estrace without prescription